Baseball Teams & Results

teamsnap

8u

July 19 - July 21 8AA, 8u
July 19 - July 21 8Op, 8u

9u

March 22 - March 24 9A, 9u
March 22 - March 24 9AA, 9u
April 12 - April 14 9AA, 9u
April 26 - April 28 9AA, 9u
May 3 - May 5 9AA, 9u
May 17 - May 19 9AA, 9u
June 14 - June 16 9A, 9u
July 19 - July 21 9Op, 9u
July 19 - July 21 9AA, 9u

10u

March 22 - March 24 10AA, 10u
March 22 - March 24 10A, 10u
April 12 - April 14 10AA, 10u
April 26 - April 28 10AA, 10u
May 3 - May 5 10A, 10u
May 17 - May 19 10AA, 10u
May 31 - June 2 10AA, 10u
June 14 - June 16 10A, 10u
June 20 - June 23 10AA, 10u
July 19 - July 21 10Op, 10u
July 19 - July 21 10AA, 10u

11u

March 22 - March 24 11AA, 11u
April 12 - April 14 11AA, 11u
April 19 - April 21 11AA, 11u
April 26 - April 28 11AAA, 11u
May 3 - May 5 11AA, 11u
May 17 - May 19 11AA, 11u
May 31 - June 2 11AA, 11u
June 14 - June 16 11A, 11u
June 20 - June 23 11AA, 11u
July 5 - July 7 11AA, 11u
July 19 - July 21 11AA, 11u
July 19 - July 21 11Op, 11u

12u

March 22 - March 24 12AA, 12u
April 12 - April 14 12AA, 12u
April 19 - April 21 12AA, 12u
April 26 - April 28 12Op, 12u
May 3 - May 5 12Op, 12u
May 3 - May 5 12AA, 12u
May 17 - May 19 12AA, 12u
May 31 - June 2 12AA, 12u
June 14 - June 16 12A, 12u
June 20 - June 23 12Op, 12u
June 20 - June 23 12AA, 12u
July 5 - July 7 12AA, 12u
July 19 - July 21 12AA, 12u
July 19 - July 21 12Op, 12u
July 19 - July 21 12Op, 12u

13u

March 22 - March 24 13AA, 13u
March 22 - March 24 13Op, 13u
April 12 - April 14 13AA, 13u
April 19 - April 21 13Op, 13u
April 19 - April 21 13AA, 13u
April 26 - April 28 13AA, 13u
May 3 - May 5 13AA, 13u
May 3 - May 5 13Op, 13u
May 17 - May 19 13AA, 13u
May 31 - June 2 13AA, 13u
June 7 - June 9 13AA, 13u
June 14 - June 16 13A, 13u
June 20 - June 23 13AA, 13u
July 5 - July 7 13AA, 13u
July 19 - July 21 13AA, 13u
July 19 - July 21 13Op, 13u

14u

March 22 - March 24 14AA, 14u
March 22 - March 24 14Op, 14u
April 12 - April 14 14AA, 14u
April 19 - April 21 14Op, 14u
April 19 - April 21 14AA, 14u
April 26 - April 28 14AA, 14u
May 3 - May 5 14AA, 14u
May 3 - May 5 14Op, 14u
May 17 - May 19 14AA, 14u
May 31 - June 2 14Op, 14u
May 31 - June 2 14AA, 14u
June 7 - June 9 14AA, 14u
June 13 - June 16 Hoosier Classic Wood Bat, 14u
June 14 - June 16 14A, 14u
June 20 - June 23 14AA, 14u
June 20 - June 23 14Op, 14u
July 5 - July 7 14AA, 14u
July 11 - July 14 14AA, 14u
July 19 - July 21 14AA, 14u
July 19 - July 21 14Op, 14u

15u

May 31 - June 2 15Op, 15u
June 6 - June 9 Hoosier Classic, 15u
June 20 - June 23 15Op, 15u
July 4 - July 7 Hoosier Classic, 15u
July 4 - July 7 Hoosier Classic Wood Bat, 15u

16u

June 20 - June 23 16Op, 16u
June 27 - June 30 Hoosier Classic, 16u
July 4 - July 7 Hoosier Classic, 16u

18u

June 13 - June 16 Hoosier Classic, 18u
June 27 - June 30 Hoosier Classic Wood Bat, 18u

Baseball Past Results